ESPOON MERENKÄVIJÄT

 

ESPOON MERENKULKIJAT

 

SUOMENLAHDEN MERIPURJEHTIJAT

 

ESPOON PURSISEURA

 

Nyländska Jaktklubben

 

 

 

Iltakilpailusarja WHC vuoden 2018 PURJEHDUSOHJE

 

                                                                                                                                  

 

1.Säännöt

 

Kilpailuissa noudatetaan PURJEHDUKSEN KILPAILUSÄÄNTÖJÄ 2017 - 2020 (jäljempänä PKS), ja  LYS-sääntöjä sekä näitä kilpailu- ja purjehdusohjeita.  

 

Veneiden tulee olla katsastustodistuksensa mukaisessa kunnossa.

 

Mikäli vene ei ole SPLn vahvistaman LYS taulukon mukainen vakiovene sillä tulee olla voimassaoleva LYS todistus.

 

Kipparikokouksessa, keskiviikkona 16.05.2018 klo 18.00, voidaan tehdä tarkennuksia tähän purjehdusohjeeseen. Lopulliset kilpailuohjeet on nähtävillä kipparikokouksen jälkeen kilpailun virallisella ilmoitustaululla ( www.kilpapurjehtijat.com/whc )

 

                     

 

2.Ilmoittautuminen

 

Kilpailukaudelle ensimmäistä kertaa osallistuessaan kipparin tulee täyttää huolellisesti ilmoittautumislomake, joka löytyy WHC:n internetsivuilta, www.kilpapurjehtijat.com/whc. Yksittäisiin kilpailuihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua jos.

 

 

 

3.Veneiden tunnistaminen kilpailuissa

 

Kilpailuihin osallistuvan veneen tulee tunnistamista varten ajaa purjeet ylhäällä tuomariston läheltä niin, että veneen numero voidaan tunnistaa hyvissä ajoin ennen lähtölaukauksia. Esittäytyminen tapahtuu joka kerta. Maaliin tullut vene ei saa välittömästi laskea purjeitaan, jotta vene ehditään tunnistaa. Varsinkin hämärään aikaan tunnistaminen on hankalaa.

 

 

 

4.Kipparikokous ja tarkastukset

 

Kipparikokous pidetään keskiviikkona 16.05.2018 kello 18.00 Haukilahden satamassa Ravintola Haukilahden Paviljongissa, tai sen edustalla ravintolan ollessa järjestäjistä riippumattomista syistä suljettuna. Kipparikokouksessa selvitetään kilpailusarjan käytännön järjestelyjä, vahvistetaan rata-alueella olevat poijut ja merimerkit, jotka on kierrettävä sekä esitetään rankingsääntö. Muita kipparikokouksia ei järjestetä ilman pakottavaa syytä, joten kokoukseen osallistuminen on tärkeää kaikille kesän aikana kilpailuihin aikoville kippareille.

 

 

 

5.Tiedotukset

 

Kilpailun virallinen lipputanko on Haukilahden uimarannan länsipuolella sijaitseva lipputanko (60°09 20` 24° 46 46`), jossa mahdollisista muutosviesteistä voidaan ilmoittaa kilpailijoille viestilipulla L viimeistään kilpailupäivinä klo 17.45. Virallinen ilmoitustaulu, johon muutosviestit asetetaan nähtäville, sijaitsee kilpailun internet-sivujen (kilpapurjehtijat.com/whc) pääsivulla twitter-upotteena tai suoraan twitter-tilillä #WestHouseCup, varasivustona  toimii emk.fi.

 

 

 

6.Luokat ja tasoitukset

 

Kilpailussa on kolme luokkaa. Pienen luokan muodostavat veneet, joiden kilpailussa käyttämä LYS-tasoitusluku on 1.16 tai alle. Ison luokan muodostavat veneet, joiden vastaava LYS-luku on 1.17 tai enemmän. Avoimessa luokassa ovat esim. monirunkoveneet ja veneet joilla ei ole virallista LYS tasoituslukua.  Avoimessa luokassa veneet kilpailevat ilman tasoitusta.

 

 

 

7.Kilpailujen aikataulu

 

Ensimmäinen osakilpailu on keskiviikkona 23.05.2018, Pieni luokka lähtee kello 18.10. Avoin ja iso luokka lähtevät kello 18.30 (Liite 1). 30.5 tavoitteena on purjehtia 2 lähtöä jotka lasketaan WHC-sarjaan kahtena erillisenä kilpailuna, liitteenä olevaa ratakilpailun täydentävää purjehdusohjetta noudattaen (Liite1). Kilpailut jatkuvat keskiviikkoisin 20.06.2018 asti. Lomakauden jälkeen jatketaan kilpailuja keskiviikkona 08.08.2018 alkaen ja viimeinen osakilpailu on keskiviikkona 5.9.2018. Osakilpailuja järjestetään kauden aikana yksitoista (11). Muutoksista ilmoitetaan kilpailusarjan ilmoitustaululla (esim. sääolosuhteet pakottavat järjestämään 30.5 ratakilpailut yhtenä normaalina saaristokilpailuna)

 

 

 

 

 

8.Lähtö

 

Kilpailun pääasiallinen lähtölinja (myöh. Lähtölinja, vastatuulilähdön lähettämiseen tarkoitettu lähtölinja on lähtölinja vain valmiusviestistä siihen asti kunnes viimeinen luokan vene on lähtenyt) on Mellstenin uimarannan välittömässä läheisyydessä. Linjan suunnan määrää rannalla lähettäjän telineessä oleva keltainen tai punainen lippu ja rannalta katsoen kauempana, Brändholm-saaren itäpuolella oleva poiju (kyseessä voi olla myös mikä tahansa selvästi havaittava poiju jos tavanomainen lähtölinjan pään poiju on kadonnut). Jos lähtöalueella on useita samankaltaisia poijuja, lähtölinjan toisena päänä toimii poiju joka on lautakuntalipun ja rannan edustalla olevan vihreän kepin muodostaman linjan jatkeena ja lähimpänä Brändholmin saarta. Lautakuntalipun väri, keltainen tai punainen, kertoo samalla valitun radan kiertosuunnan ks. rataohjeet kappale 12. Linjan leveyden määrää em. poiju ja rannan tuntumassa oleva vihreä lateraalimerkki. Lähtölinja ylitetään luoteesta kaakkoon. Tämän jälkeen jatketaan ennen lähtöä annetun radan rataohjeiden mukaisesti. Maaliin tullaan kuten kohdassa 13. Mikäli lähtölinjan ulompi poiju puuttuu lähtöalueelta, määräytyy linjan suunta maissa olevan lipun ja Brändholmin saaressa olevan valkoisen kummelin välille.

 

 

 

8.1. Pienen luokan lähtö on kello 18.10. Viisi minuuttia ennen lähtöä annetaan varoitusviesti nostamalla luokan tunnuslippu, signaalilippu C, sekä äänimerkki.

 

Neljä minuuttia ennen lähtöä annetaan valmiusviesti nostamalla signaalilippu P sekä äänimerkki. Minuuttia (1) ennen lähtöä valmiusviestit lasketaan ja annetaan äänimerkki. Lähtöhetkellä luokan tunnuslippu lasketaan ja annetaan äänimerkki. Viimeistään varoitusviestin yhteydessä nostetaan valkoinen viestikyltti jossa on purjehdittavan radan numero.

 

8.2. Ison / avoimen luokan lähtö on kello 18.30. Viisi minuuttia ennen lähtöä annetaan varoitusviesti nostamalla luokan tunnuslippu, signaalilippu D, sekä äänimerkki.

 

Neljä minuuttia ennen lähtöä annetaan valmiusviesti nostamalla signaalilippu P sekä äänimerkki. Minuuttia (1) ennen lähtöä valmiusviestit lasketaan ja annetaan äänimerkki. Lähtöhetkellä luokan tunnuslippu lasketaan ja annetaan äänimerkki. Viimeistään varoitusviestin yhteydessä nostetaan valkoinen viestikyltti jossa on purjehdittavan radan numero.

 

 

 

8.3. Jos vene lähtee myöhemmin kuin 10 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ei lähteneeksi  (DNS). Tämä muuttaa PKS sääntöä A4.2.

 

 

 

9.Palautukset

 

PKS säännön 29 mukaisesti

 

 

 

10.Lykkäys

 

PKS säännössä 27.3. mainittuun purjehduksen lykkäykseen lisätään seuraava: ”Jos pienen luokan kilpailulähtöä lykätään, nostamalla lippu AP kahden äänimerkin kanssa, ison luokan lähtöviesti annetaan 20 minuuttia pienen luokan lähdön jälkeen”.  Järjestäjä ilmoittaa osakilpailun mitätöinnistä (muuttaen 27.3) koko osakilpailun purjehtimisen osalta, koskien molempia luokkia samalla kertaa, kahdella äänimerkillä ja laskemalla keltaisen/punaisen lipun. Mitätöityä osakilpailua ei purjehdita uudestaan.

 

 

 

11.Vastatuulilähtö

 

Vastatuulilähtö järjestetään Mellstenin uimarannan edustalla olevalla selällä. Vastatuulilähdöstä ilmoitetaan vesillä olevan oranssin ilmatäytteisen poijun muodossa, sekä keltaisella/punaisella lipulla lähettäjäveneessä. Vastatuulilähdön lähtölinjan suunnan määrää oikealla lähettäjäveneessä oleva keltainen/punainen lippu ja vasemmalla oleva oranssinen ilmatäytteinen poiju. Linjan leveyden määrää vasemmalla olevan oranssin ilmatäytteisen poijun sisäreuna ja oikealla olevan lähettäjäveneen paapuurin puoli. Lähtölinjalta purjehditaan vastatuuleen noin 500-800 metriä missä oleva ilmatäytteinen poiju kierretään siten että veneen ura ei muodosta silmukkaa ja on koko kilpailun osalta on säännön 28.2 mukainen. Purjehdusta jatketaan suoraan annetun radan rataohjeen mukaisesti (ks kpl. 12).  Kun veneet ovat ohittaneet vastatuulimerkin, lautakunta poistaa vastatuulilähdön lähtölinjan vedestä ja rataohjeissa mainittava ”lähtölinja” viittaa tällöin kohdassa 8. määritettyyn Lähtölinjaan. Maaliin tullaan kuten kohdassa 13.

 

 

 

12.Radat

 

12.1. Saaristoratoja on viisi, rata 6 W/L-tyyppinen rata Miessaaren selällä. Kilpailuratoina ovat allaolevan selostuksen mukaiset radat, jotka kierretään rataselostuksen mukaisesti. Reitillä olevat kaikki kiinteät esteet: saaret, merimerkit, luodot, poijut jne. kierretään rataselostuksen mukaisesti. Radan kiertosuunta määritellään lautakunnan lipun värillä, keltainen lippu tarkoittaa radan kiertämistä ao. rataohjeitten mukaisesti, punainen lippu rataohjeisiin nähden käänteisessä järjestyksessä. Poikkeuksena rata 5, missä lähtölinjan poiju kierretään molemmissa suuntavaihtoehdoissa vastapäivään.

 

 

 

12.2. Rata 1

 

Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Varsasaaren ja sen lounaispuolella (n. 850m) olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) jätetään oikealle. Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,15` 24°49,11`) jätetään vasemmalle. Melkki jää itään.

 

Melkin eteläpuolella oleva 5,4m matalan pohjoisjääpoiju (n. 60°07,27` 24°53,72`)  kierretään idän puolelta. Rysäkarin etelä-lounaispuolella oleva eteläviitta (n.,60°05,61` 24°49,83`, 22m syvyysmerkintä merkin lounaispuolella) kierretään etelän puolelta. Rönnkobben kierretään länsipuolelta. Haraholmenin pohjoispuolella (n. 400m) oleva punainen lateraaliviitta purjehditaan etelän puolelta. Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva EMK:n punainen poiju (n. 60°08,11` 24° 48,26) ajetaan idän puolelta. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään vastapäivään. Varsasaaren ja sen lounaispuolella olevan pohjoisviitan välistä. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti.

 

 

 

12.3. Rata 2

 

Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Varsasaaren ja sen lounaispuolella (n. 850m) olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) myötäpäivään. Lateraaliviitalta väylää pitkin jättäen EMKn punainen poiju (paikassa noin 60°08 11` 24° 48,26`) oikealle. Pieni luokka: Långholmenin eteläpuolella oleva punainen lateraaliviitta 8,9metrin matalalla n. (60°07,13` 24°46,96) kierretään vastapäivään. Iso luokka: Stora Bodön kaakkoispuoleinen punainen lateraaliviitta (n. 60°06,67' 24°45,18') 5,0 metrin matalalla kierretään vastapäivään. Paluureitti purjehditaan käänteisesti samaa reittiä kuten tullessa. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti.

 

 

 

12.4. Rata 3

 

Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Varsasaaren ja sen lounaispuolella (n.850m) olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään myötäpäivään. EMKn punainen poiju (paikassa noin 60°08,11` 24° 48,26`) kierretään vastapäivään. Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä lateraaliviitta (60°08,15` 24°49,11`) jätetään oikealle. Käärmesaaren eteläpuolella olevien punaisen ja vihreän lateraaliviitan välistä Käärmeluotojen eteläpuolella olevalle punaiselle lateraaliviitalle (60°07,13` 24°46,96), joka kierretään vastapäivään. Käärmeluotojen pohjoispuolella oleva EMK:n punainen poiju (paikassa noin 60°09 00` 24° 51,30`) kierretään vastapäivään. Käärmeluotojen ja Käärmesaaren pohjoispuolitse, vastapäivään (Käärmesaaren koillispuolella oleva 1,3m matala pyritään merkitsemään erillisellä huomiopoijulla mutta tämä poiju ei ole merkki sääntöjen mukaisessa merkityksessä). Miessaaren itäpuolella olevalle EMK:n punaiselle poijulle (paikassa noin 60°08 11` 24° 48,26`), joka kierretään myötäpäivään. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään vastapäivään. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti.

 

 

 

12.5. Rata 4

 

Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Varsasaaren ja sen lounaispuolella (n. 850m) olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään myötäpäivään.

 

Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,15` 24°49,11`) kierretään vastapäivään. Käärmesaaren eteläpuolella olevien punaisen ja vihreän lateraaliviitan välistä. Melkin koilliskulmassa oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,23` 24°53,82`) jätetään oikealle. Melkin itäpuolella olevat punaiset jääpoijut (n. 60°07,98` 24°54,36` ja n. 60°07,57` 24°54,38`) idän puolelta. Melkin eteläpuolella oleva eteläviitta (n. 60°07,46` 24°53,73`) kierretään myötäpäivään. Käärmesaaren eteläpuolella olevien punaisen ja vihreän lateraaliviitan välistä. Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä lateraaliviitta kierretään myötäpäivään ja Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta kierretään vastapäivään. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti.

 

 

 

12.6. Rata 5 (huom! myös vuodelle 2018 muuttunut vakiokiertosuunta keltaisella lipulla)

 

Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään myötäpäivään. EMKn punainen poiju (paikassa noin 60°08,11` 24° 48,26`) kierretään myötäpäivään. Varsasaaren ja sen lounaispuolella olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Kohdassa 8. määritellyn Lähtölinjan ulompi poiju kierretään vastapäivään, huom! myös radan käänteisellä kiertosuunnalla. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta kierretään myötäpäivään, punainen poiju myötäpäivään ja Varsasaaren ja sen lounaispuolella olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Tarvittaessa lautakunta voi lyhentää radan yhteen ratakierrokseen nostamalla lipun S antamalla kaksi äänimerkkiä/laukausta ensimmäisen veneen saapuessa ensimmäiseltä ratakierrokselta lähtöaluetta kohti ks. tarkemmin kohta 13.2.

 

 

 

12.7. Rata 6 Erillisen Liitteen (Liite 1) mukaisesti

 

 

 

13.Maali

 

13.1. Maalilinja on Mellstenin niemen edessä. Linjan suunnan määrää rannalla lähettäjän telineessä oleva keltainen/punainen lippu ja punainen poiju joka toimii Lähtölinjassa linjan toisena päänä. Linjan leveyden määrää rannan lähellä oleva vihreä lateraaliviitta ja em. poiju (ks. kohta 8).

 

13.2. Mikäli rataa lyhennetään merellä, kilpailulautakunnan veneessä on lippu S nostettuna. Veneiden täytyy tulla maalilinjan yli purjehtimalla edellisen kiertomerkin suunnasta. Maalilinja on kilpailulautakunnan veneessä olevan S-lipun ja lähinnä lautakuntavenettä olevan merimerkin välissä, tämä muuttaa kilpailuviestiä S ja sääntöä 32.2. Radan lyhentämisestä pyritään ilmoittamaan merellä kaikille kilpailijoille kahdella äänimerkillä. Radan 5 kohdalla lyhennys voidaan tehdä lisäksi:

 

- Rannalta keltaisen/punaisen lipun ja kohdassa 8. määritellyn Lähtölinjan Brändholmin saaren viereisen poijun (tai poijun puuttuessa Brändholmin saaressa olevan kummelin) välille, linjan leveyden rajoittuessa rannan puolella rannan edustalla olevaan vihreään merimerkkiin .

 

 

 

14.Rangaistusjärjestelmä

 

Noudatetaan voimassa olevia kilpapurjehdussääntöjä kuitenkin seuraavin muutoksin. PKS säännössä 44.1. mainittu kahden käännöksen rangaistuskäännös korvataan yhden käännöksen (yksi vastatuulikäännös ja yksi myötätuulikäännös) rangaistuskäännöksellä. Säännön 55 rikkomisesta voidaan rankaista viiden (5) sijan sijalukurangaistuksella.

 

 

 

15.Enimmäisaika

 

Veneet jotka eivät ole ylittäneet maalilinjaa klo 21.15 mennessä katsotaan keskeyttäneiksi (DNF). Kilpailu päättyy klo 21.15 jolloin lähettäjä sulkee maalilinjan antamalla kaksi äänimerkkiä ja laskemalla keltaisen/punaisen lipun.

 

 

 

16.Protestit

 

Protestilipun käyttö on pakollinen. Protestit tulee jättää järjestelyvuorossa olevan pursiseuran yhteyshenkilölle tekstiviestinä viimeistään 30 min sisällä protestin tekevän veneen maaliintulosta. Tämän jälkeen saa tarkemman protestiselvityksen jättää kilpailupäivänä klo 24.00 mennessä sähköpostilla kaikille kilpailusarjan yhteyshenkilöille. Protestikäsittely pyritään suorittamaan viimeistään 6 vrk:n kuluessa sen jättämisestä.

 

 

 

17.Keskeyttäminen ja meripelastus

 

Veneet kilpailevat omalla vastuullaan. Keskeyttämisestä on AINA ilmoitettava välittömästi kyseisen osakilpailun järjestäjälle (kts. lähettäjävastuu kohta 20 ja yhteystiedot kohta 19 ).

 

 

 

18.Tulokset

 

18.1. Yksittäinen osakilpailu

 

Kunkin osakilpailun tulokset ovat nähtävillä osoitteessa www.kilpapurjehtijat.com/whc (tai tulossivustolla kilpapurjehtijat.com/ilmoittautuminen – etsi kyseisen vuoden kilpailun alta osakilpailujen tulokset) viimeistään 24 tuntia kilpailun jälkeen, ellei mahdollinen protestikäsittely tai tietokone/palvelinvika siirrä tulosten julkistamista.

 

18.2. Kokonaisranking

 

Jokainen keskiviikkokilpailu kuuluu osana WHC kilpailusarjaan, mahdollinen kahden lähdön erikoiskilpailu muodostaa kaksi erillistä osakilpailua ja näin ollen kilpailusarjan osakilpailumäärä on 11. Kilpaileva vene saa pisteitä alla olevan taulukon mukaisesti (osa luvuista pyöristetty taulukon visuaalisen ilmeen säilyttämiseksi, tarkemmat pistemäärät näkyvät tulosjärjestelmässä) siten, että 9 parasta tulosta lasketaan kokonaisrankingiin mukaan.

 

Palkintojenjako järjestetään keskiviikkona 26.09.2018 klo 18.00 Ravintola Haukilahden Paviljongissa.

 

WHC SUUNTAA-ANTAVA PISTETAULUKKO 2018

 

 

sija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osall.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3,05

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4,57

2,54

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5,98

3,99

2,49

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

7,09

5,19

3,79

2,4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7,89

6,11

4,84

3,56

2,28

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8,48

6,82

5,66

4,49

3,33

2,16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8,93

7,37

6,31

5,24

4,18

3,12

2,06

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9,27

7,8

6,83

5,86

4,88

3,91

2,94

1,97

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

9,54

8,15

7,25

6,36

5,47

4,57

3,68

2,79

1,89

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9,76

8,43

7,61

6,78

5,95

5,13

4,3

3,48

2,65

1,83

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

9,94

8,67

7,9

7,14

6,37

5,6

4,83

4,07

3,3

2,53

1,77

1

 

 

 

 

 

 

 

 

13

10,1

8,87

8,16

7,44

6,73

6,01

5,29

4,58

3,86

3,15

2,43

1,72

1

 

 

 

 

 

 

 

14

10,2

9,05

8,37

7,7

7,03

6,36

5,69

5,02

4,35

3,68

3,01

2,34

1,67

1

 

 

 

 

 

 

15

10,3

9,2

8,57

7,93

7,3

6,67

6,04

5,41

4,78

4,15

3,52

2,89

2,26

1,63

1

 

 

 

 

 

16

10,4

9,33

8,73

8,14

7,54

6,95

6,35

5,76

5,16

4,57

3,97

3,38

2,78

2,19

1,59

1

 

 

 

 

17

10,5

9,44

8,88

8,32

7,75

7,19

6,63

6,07

5,5

4,94

4,38

3,81

3,25

2,69

2,13

1,56

1

 

 

 

18

10,6

9,55

9,01

8,48

7,94

7,41

6,88

6,34

5,81

5,27

4,74

4,2

3,67

3,14

2,6

2,07

1,53

1

 

 

19

10,7

9,64

9,13

8,62

8,11

7,61

7,1

6,59

6,08

5,57

5,06

4,56

4,05

3,54

3,03

2,52

2,02

1,51

1

 

20

10,7

9,72

9,24

8,75

8,27

7,78

7,3

6,81

6,33

5,84

5,36

4,88

4,39

3,91

3,42

2,94

2,45

1,97

1,48

1

 

 

 

DNC, DNS, OCS, DNF, RAF, DSQ saavat aina 0 pistettä.

 

Kaikki osanottajat mukana pisteitä laskettaessa (ei DNC).

 

Kaikki kilpailut lasketaan mukaan, jos pisteet tasan, niin keskinäinen sijoitus viimeisessä yhteisessä kilpailussa ratkaisee, seuraavaksi parempi sija, sitten arpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Toimihenkilöt

 

 

 

Sarjan kilpailupäällikkö, tuloslaskenta, tiedotus

 

SMER & EMK

 

Petri Sane

 

petri.sane@iki.fi

 

Puh. 040 721 7933

 

 

 

 

 

EM

 

Tommi Vihavainen

 

tommi.vihavainen.01@gmail.com

 

Puh. 050 359 1021

 

 

 

 

 

EPS

 

Tapani Juva

 

Tapani.juva@poyry.com

 

Puh. 040 520 0388

 

 

 

NJK

 

Mats Welin

 

mats.welin@njk.fi

 

Puh. 040 7360939

 

 

 

 

 

20. Kilpailujen lähettäjävastuu - ALUSTAVA

 

Kilpailujen järjestelyistä vastaavat seurat seuraavasti (alustavat kilpailupäivämäärät, tarkentuu kipparikokoukseen mennessä!)

 

EMK 23.5 30.5   

 

NJK   6.6 13.6

 

EPS   20.6 8.8

 

EM  15.8 22.8

 

SMER 29.8 5.9

 

 

 

 

 

Liite 1- WHC-ratakisa 2018 (erillisenä tiedostona)


Liitteet

 

Purjehdusohjeet PDF-muodossa

 Liite 1 30.5.18 ratakilpailuiden muutokset purjehdusohjeisiin

Viiitteelliset ratakuvaukset 2018 (samat kuin vuonna 2017!)

 MUUTOS Purjehdusohjeisiin 20.5.2018
Rata1,2,3 ja 5.
 EMK:n punainen poiju Miessaarenselän lounaisosassa on korvattu
valkoisella poijulla missä lukee NJK. 

kuvaukset ohjeelliset, ei navigointiin,
 ristiriita kuvauksien ja purjehdusohjeiden välillä
 tulkitaan purjehdusohjeiden eduksi 

TWITTER

Tietosuojasta: Kilpailijoiden ilmoittautumis/tulospalvelujärjestelmään syöttämät tiedot tallentuvat vain kilpapurjehtijat.com-palvelimelle missä niihin pääsee käsiksi vain kilpailun kilpailupäällikkö. Tietoja ei käytetä muuhun kuin kilpailijoiden yhteystietoina protesti yms. tilanteissa ja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Halutessaan kilpailija voi purjehduskauden päätteeksi pyytää poistamaan kaikki kilpailijan tiedot järjestelmästä (pl. veneen nimi ja purjenumero) ottamalla yhteyttä kilpailupäällikköön.