ESPOON MERENKÄVIJÄT


ESPOON MERENKULKIJAT


SUOMENLAHDEN MERIPURJEHTIJAT


ESPOON PURSISEURA


Nyländska Jaktklubben


 


WESTHOUSE CUP 2017 PURJEHDUSOHJE


 


1.Säännöt


Kilpailuissa noudatetaan PURJEHDUKSEN KILPAILUSÄÄNTÖJÄ 2017 - 2020 (jäljempänä PKS), ja  LYS-sääntöjä sekä näitä kilpailu- ja purjehdusohjeita.  


Veneiden tulee olla katsastustodistuksensa mukaisessa kunnossa.


Mikäli vene ei ole SPLn vahvistaman LYS taulukon mukainen vakiovene sillä tulee olla voimassaoleva LYS todistus.


Kipparikokouksessa, keskiviikkona 10.05.2017 klo 18.00, voidaan tehdä tarkennuksia tähän purjehdusohjeeseen. Lopulliset kilpailuohjeet on nähtävillä kipparikokouksen jälkeen kilpailun virallisella ilmoitustaululla ( www.westhousecup.fi)


                     


2.Ilmoittautuminen


Kilpailukaudelle ensimmäistä kertaa osallistuessaan kipparin tulee täyttää huolellisesti ilmoittautumislomake, joka löytyy Westhouse Cupin internetsivuilta, www.westhousecup.fi  (varasivustona http://kilpapurjehtijat.com/whc johon westhousecup.fi ohjautuu).Yksittäisiin kilpailuihin ei tarvitse kirjallisesti erikseen ilmoittautua.


 


3.Veneiden tunnistaminen kilpailuissa


Kilpailuihin osallistuvan veneen tulee tunnistamista varten ajaa purjeet ylhäällä tuomariston läheltä niin, että veneen numero voidaan tunnistaa hyvissä ajoin ennen lähtölaukauksia. Esittäytyminen tapahtuu joka kerta. Maaliin tullut vene ei saa välittömästi laskea purjeitaan, jotta vene ehditään tunnistaa. Varsinkin hämärään aikaan tunnistaminen on hankalaa.


 


4.Kipparikokous ja tarkastukset


Kipparikokous pidetään keskiviikkona 10.05.2017 kello 18.00 Haukilahden satamassa Ravintola Haukilahden Paviljongissa, tai sen edustalla ravintolan ollessa järjestäjistä riippumattomista syistä suljettuna. Kipparikokouksessa selvitetään kilpailusarjan käytännön järjestelyjä, vahvistetaan rata-alueella olevat poijut ja merimerkit, jotka on kierrettävä sekä esitetään rankingsääntö. Muita kipparikokouksia ei järjestetä ilman pakottavaa syytä, joten kokoukseen osallistuminen on tärkeää kaikille kesän aikana kilpailuihin aikoville kippareille.


 


5.Tiedotukset


Kilpailun virallinen lipputanko on Haukilahden uimarannan länsipuolella sijaitseva lipputanko (60°09 20` 24° 46 46`), jossa mahdollisista muutosviesteistä voidaan ilmoittaa kilpailijoille viestilipulla L viimeistään kilpailupäivinä klo 17.45. Virallinen ilmoitustaulu, johon muutosviestit laitetaan, sijaitsee kilpailun internet-sivujen ( www.westhousecup.fi) pääsivulla twitter-upotteena tai suoraan twitter-tilillä #WestHouseCup, varasivustona  toimii emk.fi.


 


6.Luokat ja tasoitukset


Kilpailussa on kolme luokkaa. Pienen luokan muodostavat veneet, joiden kilpailussa käyttämä LYS-tasoitusluku on 1.16 tai alle. Ison luokan muodostavat veneet, joiden vastaava LYS-luku on 1.17 tai enemmän. Avoimessa luokassa ovat esim. monirunkoveneet ja veneet joilla ei ole virallista LYS tasoituslukua.  Avoimessa luokassa veneet kilpailevat ilman tasoitusta.


 


7.Kilpailujen aikataulu


Ensimmäinen osakilpailu on keskiviikkona 17.05.2017. Pieni luokka lähtee kello 18.10. Avoin ja iso luokka lähtevät kello 18.30. Kilpailut jatkuvat viitenä seuraavana keskiviikkona samoilla lähtöajoilla 21.06.2017 asti (6 kilpailua). Lomakauden jälkeen jatketaan kilpailuja keskiviikkona 09.08.2017 alkaen ja viimeinen osakilpailu on keskiviikkona 30.8.2017 (4 kilpailua) tai 06.09.2017 (5 osakilpailupäivää). Osakilpailuja järjestetään kauden aikana kymmenen-kaksitoista (10-12) joista osa järjestetään vastatuulilähtöinä ja mahdollisesti järjestettävä viimeinen osakilpailu, järjestetään enintään kahden lähdön ratapurjehduksena jossa lähdöt lasketaan erillisinä osakilpailuina. Muutoksista ilmoitetaan kilpailusarjan internet-sivuilla. Kilpailulautakunta ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä osakilpailua koskevista yksityiskohdista. Purjehdusohjeet mahdollisesta ratakilpailusta ilmoitetaan erikseen kilpailun ilmoitustaululla viimeistään 2 päivää ennen kilpailua.


 


 


8.Lähtö


Kilpailun pääasiallinen lähtölinja (myöh. Lähtölinja, vastatuulilähdön lähettämiseen tarkoitettu lähtölinja on lähtölinja vain valmiusviestistä siihen asti kunnes viimeinen luokan vene on lähtenyt) on Mellstenin uimarannan välittömässä läheisyydessä. Linjan suunnan määrää rannalla lähettäjän telineessä oleva keltainen tai punainen lippu ja rannalta katsoen kauempana, Brändholm-saaren itäpuolella oleva poiju (kyseessä voi olla myös mikä tahansa selvästi havaittava poiju jos tavanomainen lähtölinjan pään poiju on kadonnut). Jos lähtöalueella on useita samankaltaisia poijuja, lähtölinjan toisena päänä toimii poiju joka on lautakuntalipun ja rannan edustalla olevan vihreän kepin muodostaman linjan jatkeena ja lähimpänä Brändholmin saarta. Lautakuntalipun väri, keltainen tai punainen, kertoo samalla valitun radan kiertosuunnan ks. rataohjeet kappale 12. Linjan leveyden määrää em. poiju ja rannan tuntumassa oleva vihreä lateraalimerkki. Lähtölinja ylitetään luoteesta kaakkoon. Tämän jälkeen jatketaan ennen lähtöä annetun radan rataohjeiden mukaisesti. Maaliin tullaan kuten kohdassa 13. Mikäli lähtölinjan ulompi poiju puuttuu lähtöalueelta, määräytyy linjan suunta maissa olevan lipun ja Brändholmin saaressa olevan valkoisen kummelin välille.


 


8.1. Pienen luokan lähtö on kello 18.10. Viisi minuuttia ennen lähtöä annetaan varoitusviesti nostamalla luokan tunnuslippu, signaalilippu C, sekä äänimerkki.


Neljä minuuttia ennen lähtöä annetaan valmiusviesti nostamalla signaalilippu P sekä äänimerkki. Minuuttia (1) ennen lähtöä valmiusviestit lasketaan ja annetaan äänimerkki. Lähtöhetkellä luokan tunnuslippu lasketaan ja annetaan äänimerkki. Viimeistään varoitusviestin yhteydessä nostetaan valkoinen viestikyltti jossa on purjehdittavan radan numero.


8.2. Ison / avoimen luokan lähtö on kello 18.30. Viisi minuuttia ennen lähtöä annetaan varoitusviesti nostamalla luokan tunnuslippu, signaalilippu D, sekä äänimerkki.


Neljä minuuttia ennen lähtöä annetaan valmiusviesti nostamalla signaalilippu P sekä äänimerkki. Minuuttia (1) ennen lähtöä valmiusviestit lasketaan ja annetaan äänimerkki. Lähtöhetkellä luokan tunnuslippu lasketaan ja annetaan äänimerkki. Viimeistään varoitusviestin yhteydessä nostetaan valkoinen viestikyltti jossa on purjehdittavan radan numero.


 


8.3. Jos vene lähtee myöhemmin kuin 10 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ei lähteneeksi  (DNS). Tämä muuttaa PKS sääntöä A4.2.


 


9.Palautukset


PKS säännön 29 mukaisesti


 


10.Lykkäys


PKS säännössä 27.3. mainittuun purjehduksen lykkäykseen lisätään seuraava: ”Jos pienen luokan kilpailulähtöä lykätään, nostamalla lippu AP kahden äänimerkin kanssa, ison luokan lähtöviesti annetaan 20 minuuttia pienen luokan lähdön jälkeen”.  Järjestäjä ilmoittaa osakilpailun mitätöinnistä (muuttaen 27.3) koko osakilpailun purjehtimisen osalta, koskien molempia luokkia samalla kertaa, kahdella äänimerkillä ja laskemalla keltaisen/punaisen lipun. Mitätöityä osakilpailua ei purjehdita uudestaan.


 


11.Vastatuulilähtö


Vastatuulilähtö järjestetään Mellstenin uimarannan edustalla olevalla selällä. Vastatuulilähdöstä ilmoitetaan vesillä olevan oranssin ilmatäytteisen poijun muodossa, sekä keltaisella/punaisella lipulla lähettäjäveneessä. Vastatuulilähdön lähtölinjan suunnan määrää oikealla lähettäjäveneessä oleva keltainen/punainen lippu ja vasemmalla oleva oranssinen ilmatäytteinen poiju. Linjan leveyden määrää vasemmalla olevan oranssin ilmatäytteisen poijun sisäreuna ja oikealla olevan lähettäjäveneen paapuurin puoli. Lähtölinjalta purjehditaan vastatuuleen noin 500-800 metriä missä oleva ilmatäytteinen poiju kierretään siten että veneen ura ei muodosta silmukkaa ja on koko kilpailun osalta on säännön 28.2 mukainen. Purjehdusta jatketaan suoraan annetun radan rataohjeen mukaisesti (ks kpl. 12).  Kun veneet ovat ohittaneet vastatuulimerkin, lautakunta poistaa vastatuulilähdön lähtölinjan vedestä ja rataohjeissa mainittava ”lähtölinja” viittaa tällöin kohdassa 8. määritettyyn Lähtölinja:an. Maaliin tullaan kuten kohdassa 13.


 


12.Radat


12.1. Saaristoratoja on viisi. Kilpailuratoina ovat allaolevan selostuksen mukaiset radat, jotka kierretään rataselostuksen mukaisesti. Reitillä olevat kaikki kiinteät esteet: saaret, merimerkit, luodot, poijut jne. kierretään rataselostuksen mukaisesti. Radan kiertosuunta määritellään lautakunnan lipun värillä, keltainen lippu tarkoittaa radan kiertämistä ao. rataohjeitten mukaisesti, punainen lippu rataohjeisiin nähden käänteisessä järjestyksessä. Poikkeuksena rata 5, missä lähtölinjan poiju kierretään molemmissa suuntavaihtoehdoissa vastapäivään.


 


12.2. Rata 1


Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Varsasaaren ja sen lounaispuolella (n. 850m) olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) jätetään oikealle. Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,15` 24°49,11`) jätetään vasemmalle. Melkki jää itään.


Melkin eteläpuolella oleva 5,4m matalan pohjoisjääpoiju (n. 60°07,27` 24°53,72`)  kierretään idän puolelta. Rysäkarin etelä-lounaispuolella oleva eteläviitta (n.,60°05,61` 24°49,83`, 22m syvyysmerkintä merkin lounaispuolella) kierretään etelän puolelta. Rönnkobben kierretään länsipuolelta. Haraholmenin pohjoispuolella (n. 400m) oleva punainen lateraaliviitta purjehditaan etelän puolelta. Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva EMK:n punainen poiju (n. 60°08,11` 24° 48,26) ajetaan idän puolelta. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään vastapäivään. Varsasaaren ja sen lounaispuolella olevan pohjoisviitan välistä. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti.


 


12.3. Rata 2


Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Varsasaaren ja sen lounaispuolella (n. 850m) olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) myötäpäivään. Lateraaliviitalta väylää pitkin jättäen EMKn punainen poiju (paikassa noin 60°08 11` 24° 48,26`) oikealle. Pieni luokka: Långholmenin eteläpuolella oleva punainen lateraaliviitta 8,9metrin matalalla n. (60°07,13` 24°46,96) kierretään vastapäivään. Iso luokka: Stora Bodön kaakkoispuoleinen punainen lateraaliviitta (n. 60°06,67' 24°45,18') 5,0 metrin matalalla kierretään vastapäivään. Paluureitti purjehditaan käänteisesti samaa reittiä kuten tullessa. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti.


 


12.4. Rata 3


Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Varsasaaren ja sen lounaispuolella (n.850m) olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään myötäpäivään. EMKn punainen poiju (paikassa noin 60°08,11` 24° 48,26`) kierretään vastapäivään. Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä lateraaliviitta (60°08,15` 24°49,11`) jätetään oikealle. Käärmesaaren eteläpuolella olevien punaisen ja vihreän lateraaliviitan välistä Käärmeluotojen eteläpuolella olevalle punaiselle lateraaliviitalle (60°07,13` 24°46,96), joka kierretään vastapäivään. Käärmeluotojen pohjoispuolella oleva EMK:n punainen poiju (paikassa noin 60°09 00` 24° 51,30`) kierretään vastapäivään. Käärmeluotojen ja Käärmesaaren pohjoispuolitse, vastapäivään (Käärmesaaren koillispuolella oleva 1,3m matala pyritään merkitsemään erillisellä huomiopoijulla mutta tämä poiju ei ole merkki sääntöjen mukaisessa merkityksessä). Miessaaren itäpuolella olevalle EMK:n punaiselle poijulle (paikassa noin 60°08 11` 24° 48,26`), joka kierretään myötäpäivään. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään vastapäivään. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti.


 


12.5. Rata 4


Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Varsasaaren ja sen lounaispuolella (n. 850m) olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään myötäpäivään.


Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,15` 24°49,11`) kierretään vastapäivään. Käärmesaaren eteläpuolella olevien punaisen ja vihreän lateraaliviitan välistä. Melkin koilliskulmassa oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,23` 24°53,82`) jätetään oikealle. Melkin itäpuolella olevat punaiset jääpoijut (n. 60°07,98` 24°54,36` ja n. 60°07,57` 24°54,38`) idän puolelta. Melkin eteläpuolella oleva eteläviitta (n. 60°07,46` 24°53,73`) kierretään myötäpäivään. Käärmesaaren eteläpuolella olevien punaisen ja vihreän lateraaliviitan välistä. Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä lateraaliviitta kierretään myötäpäivään ja Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta kierretään vastapäivään. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti.


 


12.6. Rata 5 (huom2017! muuttunut vakiokiertosuunta keltaisella lipulla)


Lähtölinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta (n. 60°08,76` 24°48,65`) kierretään myötäpäivään. EMKn punainen poiju (paikassa noin 60°08,11` 24° 48,26`) kierretään myötäpäivään. Varsasaaren ja sen lounaispuolella olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Kohdassa 8. määritellyn Lähtölinjan ulompi poiju kierretään vastapäivään, huom! myös radan käänteisellä kiertosuunnalla. Vehkasaaren länsipuolella oleva vihreä lateraaliviitta kierretään myötäpäivään, punainen poiju myötäpäivään ja Varsasaaren ja sen lounaispuolella olevan pohjoisviitan välistä vapaasti. Maalilinja ylitetään tämän kilpailuohjeen mukaisesti. Tarvittaessa lautakunta voi lyhentää radan yhteen ratakierrokseen nostamalla lipun S antamalla kaksi äänimerkkiä/laukausta ensimmäisen veneen saapuessa ensimmäiseltä ratakierrokselta lähtöaluetta kohti ks. tarkemmin kohta 13.2.


 


13.Maali


13.1. Maalilinja on Mellstenin niemen edessä. Linjan suunnan määrää rannalla lähettäjän telineessä oleva keltainen/punainen lippu ja punainen poiju joka toimii Lähtölinjassa linjan toisena päänä. Linjan leveyden määrää rannan lähellä oleva vihreä lateraaliviitta ja em. poiju (ks. kohta 8).


13.2. Mikäli rataa lyhennetään merellä, kilpailulautakunnan veneessä on lippu S nostettuna. Veneiden täytyy tulla maalilinjan yli purjehtimalla edellisen kiertomerkin suunnasta. Maalilinja on kilpailulautakunnan veneessä olevan S-lipun ja lähinnä lautakuntavenettä olevan merimerkin välissä, tämä muuttaa kilpailuviestiä S ja sääntöä 32.2. Radan lyhentämisestä pyritään ilmoittamaan merellä kaikille kilpailijoille kahdella äänimerkillä. Radan 5 kohdalla lyhennys voidaan tehdä lisäksi:


- Rannalta keltaisen/punaisen lipun ja kohdassa 8. määritellyn Lähtölinjan Brändholmin saaren viereisen poijun välille, linjan leveyden rajoittuessa rannan puolella rannan edustalla olevaan vihreään merimerkkiin .


 


14.Rangaistusjärjestelmä


Noudatetaan voimassa olevia kilpapurjehdussääntöjä kuitenkin seuraavin muutoksin. PKS säännössä 44.1. mainittu kahden käännöksen rangaistuskäännös korvataan yhden käännöksen (yksi vastatuulikäännös ja yksi myötätuulikäännös) rangaistuskäännöksellä. Säännön 55 rikkomisesta voidaan rankaista viiden (5) sijan sijalukurangaistuksella.


 


15.Enimmäisaika


Veneet jotka eivät ole ylittäneet maalilinjaa klo 21.15 mennessä katsotaan keskeyttäneiksi (DNF). Kilpailu päättyy klo 21.15 jolloin lähettäjä sulkee maalilinjan ampumalla kaksi laukausta ja laskemalla keltaisen/punaisen lipun.


 


16.Protestit


Protestilipun käyttö on pakollinen. Protestit tulee jättää järjestelyvuorossa olevan pursiseuran yhteyshenkilölle tekstiviestinä viimeistään 30 min sisällä protestin tekevän veneen maaliintulosta. Tämän jälkeen saa tarkemman protestiselvityksen jättää kilpailupäivänä klo 24.00 mennessä sähköpostilla kaikille kilpailusarjan yhteyshenkilöille. Protestikäsittely suoritetaan viimeistään 6 vrk:n kuluessa sen jättämisestä.


 


17.Keskeyttäminen ja meripelastus


Veneet kilpailevat omalla vastuullaan. Keskeyttämisestä on AINA ilmoitettava välittömästi kyseisen osakilpailun järjestäjälle (kts. lähettäjävastuu kohta 20 ja yhteystiedot kohta 19 ).


 


18.Tulokset


18.1. Yksittäinen osakilpailu


Kunkin osakilpailun tulokset ovat nähtävillä osoitteessa www.westhousecup.fi (tai tulossivustolla kilpapurjehtijat.com/ilmoittautuminen – etsi kyseisen vuoden Westhousecup-kilpailun alta osakilpailujen tulokset) viimeistään 24 tuntia kilpailun jälkeen, ellei mahdollinen protestikäsittely tai tietokone/palvelinvika siirrä tulosten julkistamista.


18.2. Kokonaisranking


Jokainen keskiviikkokilpailu kuuluu osana Westhouse Cup kilpailusarjaan, mahdollinen kahden lähdön erikoiskilpailu muodostaa kaksi erillistä osakilpailua ja näin ollen kilpailusarjan osakilpailumäärä on 10 tai 12 riippuen järjestetäänkö kauden päättävä erikoiskilpailu. Kilpaileva vene saa pisteitä alla olevan taulukon mukaisesti (osa luvuista pyöristetty taulukon visuaalisen ilmeen säilyttämiseksi, tarkemmat pistemäärät näkyvät tulosjärjestelmässä) siten, että 9 parasta tulosta lasketaan kokonaisrankingiin mukaan.


Palkintojenjako järjestetään keskiviikkona 27.09.2017 klo 18.00 Ravintola Haukilahden Paviljongissa.


WESTHOUSE CUP SUUNTAA-ANTAVA PISTETAULUKKO 2017


 

sija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osall.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3,05

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4,57

2,54

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5,98

3,99

2,49

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

7,09

5,19

3,79

2,4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7,89

6,11

4,84

3,56

2,28

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8,48

6,82

5,66

4,49

3,33

2,16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8,93

7,37

6,31

5,24

4,18

3,12

2,06

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9,27

7,8

6,83

5,86

4,88

3,91

2,94

1,97

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

9,54

8,15

7,25

6,36

5,47

4,57

3,68

2,79

1,89

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9,76

8,43

7,61

6,78

5,95

5,13

4,3

3,48

2,65

1,83

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

9,94

8,67

7,9

7,14

6,37

5,6

4,83

4,07

3,3

2,53

1,77

1

 

 

 

 

 

 

 

 

13

10,1

8,87

8,16

7,44

6,73

6,01

5,29

4,58

3,86

3,15

2,43

1,72

1

 

 

 

 

 

 

 

14

10,2

9,05

8,37

7,7

7,03

6,36

5,69

5,02

4,35

3,68

3,01

2,34

1,67

1

 

 

 

 

 

 

15

10,3

9,2

8,57

7,93

7,3

6,67

6,04

5,41

4,78

4,15

3,52

2,89

2,26

1,63

1

 

 

 

 

 

16

10,4

9,33

8,73

8,14

7,54

6,95

6,35

5,76

5,16

4,57

3,97

3,38

2,78

2,19

1,59

1

 

 

 

 

17

10,5

9,44

8,88

8,32

7,75

7,19

6,63

6,07

5,5

4,94

4,38

3,81

3,25

2,69

2,13

1,56

1

 

 

 

18

10,6

9,55

9,01

8,48

7,94

7,41

6,88

6,34

5,81

5,27

4,74

4,2

3,67

3,14

2,6

2,07

1,53

1

 

 

19

10,7

9,64

9,13

8,62

8,11

7,61

7,1

6,59

6,08

5,57

5,06

4,56

4,05

3,54

3,03

2,52

2,02

1,51

1

 

20

10,7

9,72

9,24

8,75

8,27

7,78

7,3

6,81

6,33

5,84

5,36

4,88

4,39

3,91

3,42

2,94

2,45

1,97

1,48

1


 


DNC, DNS, OCS, DNF, RAF, DSQ saavat aina 0 pistettä.


Kaikki osanottajat mukana pisteitä laskettaessa (ei DNC).


Kaikki kilpailut lasketaan mukaan, jos pisteet tasan, niin keskinäinen sijoitus viimeisessä yhteisessä kilpailussa ratkaisee, seuraavaksi parempi sija, sitten arpa.


 


19. Toimihenkilöt


 


Sarjan kilpailupäällikkö, tuloslaskenta, tiedotus


SMER & EMK


Petri Sane


petri.sane@iki.fi


Puh. 040 721 7933


 


 


EM


Tommi Vihavainen


Tommi.Vihavainen@nbl.fi


Puh. 050 359 1021


 


 


EPS


Tapani Juva


Tapani.juva@poyry.com


Puh. 040 520 0388


 


NJK


Mats Welin


mats.welin@njk.fi


Puh. 040 7360939


 


 


20. Kilpailujen lähettäjävastuu


Kilpailujen järjestelyistä vastaavat seurat seuraavasti (alustavat kilpailupäivämäärät, tarkentuu kipparikokoukseen mennessä!)


EMK   17.5 24.5 (6.9)


NJK   31.5 7.6


EPS   14.6 21.6


EM 9.8 16.8


SMER 23.8 30.8


 


Liitteet

kilpapurjehtijat.com/whc/WesthouseCup2017_SI.pdf

Viiitteelliset ratakuvaukset 2017 

 
 Muutos purjehdusohjeisiin WHC2017
kuvaukset ohjeelliset, ei navigointiin,
 ristiriita kuvauksien ja purjehdusohjeiden välillä
 tulkitaan purjehdusohjeiden eduksi 

TWITTER

Westhouse Cup 2006-2017